Jobba på [hg]

Engagera dig ideellt på Ryds Herrgård efter sommaren! Du behöver inte ha några tidigare erfarenheter för att jobba på kårhuset.

Jobba inom följande arbetsområde:

Bar

Värd

Kök

Vimmel – Fotograf

Entrévärd

Hovmästare

Servering