Jobba på [hg]

Engagera dig ideellt på Ryds Herrgård efter sommaren! Du behöver inte ha några tidigare erfarenheter för att jobba på kårhuset.

Jobba som:

Bartender

Värd

Kock

Marknadsförare

Fotograf

Dagsansvarig

Hovmästare

Serveringspersonal

Tekniker