Dagsansvarig

Vid frågor rörande dagens kvällsverksamhet, att gästa in folk eller liknande, kontakta dagens/kvällens dagsansvarig.

På [hg] känns den dagsansvariga igen på sin gula [hg]-skjorta med "Dagsansvarig" på ryggen.

 Dagsansvariga nås på:
0733 45 59 26

KONTAKT
Vid frågor och funderingar, tveka inte att kontakta oss!


Driftchef - Ekonomi & Marknadsföring
Vid marknadsföringsrelaterade frågor
Alexander Mbye Johansson

0733 45 59 06

ekonomi@hg.se

Driftchef - Nöjesansvarig
Vid bokning av fester, pubar och glasplock- och samarbetsrelaterade frågor
Vilhelm Halvorsen

noje@hg.se

0733 45 59 27

Driftchef - Mat & Bokning
Vid sittningsbokningar och andra matrelaterade frågor
Emma Andersson Liljedahl

mat@hg.se

0733 45 59 12